Pensa al Brand Leader di una categoria,
sforzati a ricordartene altri 5,
sicuramente
ti fermerai
Prima.